Nhấn để
gọi chúng tôi
02822-539-332
Nhấn để
gọi chúng tôi
0931-777-144

Thời gian làm việc: 11:00 ~ 14:00 / 17:00 ~ 23:00(L.0.22:30)

 • en
 • vi
 • 0931-777-144 Thời gian làm việc: 11:00 ~ 14:00 / 17:00 ~ 23:00(L.0.22:30)

  Khuyến Mãi

  Contact / Reservation

  QUICK BOOKING   By Phone Call

   093-177-7144

   Tap to
   call us
   093-177-7144
   NAMARA Hokkaido / 14A1 Quoc Huong, Thao Dien, Thu Duc, HCMC

   Mon - Sun 11:00 ~ 14:00 / 17:00 ~ 23:00(L.0.22:30) / Everyday *except Tet Holiday
   Nhắn tin cho chúng tôi