Nhấn để
gọi chúng tôi
02822-539-332
Nhấn để
gọi chúng tôi
0931-777-144

Thời gian làm việc: 11:00 ~ 14:00 / 17:00 ~ 23:00(L.0.22:30)

 • en
 • vi
 • 0931-777-144 Thời gian làm việc: 11:00 ~ 14:00 / 17:00 ~ 23:00(L.0.22:30)

  Khuyến Mãi

  Shop info

  Namara Hokkaido Restaurant Japanese

  Địa chỉ 14A1 Quoc Huong, Thao Dien, Thu Duc, HCMC
  Số bàn 80 ghế
  Thời gian làm việc 11:00 ~ 14:00 / 17:00 ~ 23:00(L.0.22:30)
  Liên hệ 0931-777-144
  Ngày thành lập Ngày 07 Tháng 11 năm 2018
  Nhắn tin cho chúng tôi